Course curriculum

 • 1

  Podstawy programowania w PL/SQL

  • Instalacja i przygotowanie środowiska

  • Przygotowanie środowiska pracy

  • Deklaracja zmiennych - null

  • Deklaracja zmiennych - pobieranie typów

  • Zakres zmiennych

  • Duplikowanie zmiennych

  • Podstawianie wartości do zmiennych

 • 2

  Instrukcje w PL/SQL

  • Instrukcja warunkowa IF

  • Operatory between_like_in_case

  • Warunkowa kompilacja

  • Pętla - LOOP

  • Instrukcja CONTINUE

  • Pętla - FOR

  • Instrukcja GOTO

 • 3

  Funkcje i procedury

  • Funkcje - wstęp

  • Funkcje - wynik z zapytania

  • Procedury

  • Procedury z kursorem

 • 4

  Kolekcje

  • Wstęp do kolekcji

  • Tablice asjocjacyjne

  • Funkcja zwracająca tablicę asjocjacyjną

  • Tablica Varray

  • Nested Table - tabela zagnieżdżona

  • Nested Table - czytanie niegęstej tablicy

  • Kompatybilność typów w kolekcjach

  • Zmienna typu rekord

 • 5

  Praca z kursorami

  • Wstęp do kursorów

  • Kursor niejawny

  • Deklaracja kursora jawnego

  • Czytanie kursora jawnego_i_v_open_cursor

  • Czytanie kursora jawnego do różnych zmiennych rekordowych

  • Użycie zmiennych w kursorze

  • Kursory z parametrami

  • Kursor jawny zadeklarowany niejawnie - result query

 • 6

  Wyzwalacze

  • Wstęp do wyzwalaczy

  • Pierwszy wyzwalacz

  • Wyzwalacz kolumnowy

  • Wykrywanie poleceń DML

  • Wyzwalacz Instead of

  • Wyzwalacz na poziomie wiersz - pseudokolumny NEW i OLD

 • 7

  Dynamic SQL

  • Wstęp do DynamicSQL

  • Parametr typu boolean

  • Zwrot typu record

  • Dynamiczny SQL w kursorach

  • Kolejność bindowania zmiennych

 • 8

  SQL Injection

  • SQL Injection

  • Atak typu wstrzyknięcie usługi

  • Atak poprzez konwersję formatu daty

  • Obrona przed SQL Injection - bind variables

  • Obrona przed SQL Injection - walidacja danych

  • Obrona przed SQL Injection - jawny format

 • 9

  Wyjątki

  • Wstęp do wyjątków

  • Pakiet PLSQL_WARNINGS

  • Pakiet PLSQL_WARNINGS - przykład

  • Kategorie wyjątków

  • Przykład wygenerowania wyjątku

   FREE PREVIEW
  • Generowanie własnego wyjątku

  • Redeklaracja predefiniowanego wyjątku

  • Procedura RAISE_APPLICATION_ERROR

 • 10

  Pakiety PL-SQL

  • Pakiety - wstęp

  • Pragma serially_reusable