Plan kursu

 • 1

  Wprowadzenie do baz danych

 • 2

  Funkcje liczbowe, znakowe i obsługi dat

  • 9 - Funkcje cz1

  • 10 - Funkcje cz2

  • 11 - Funkcje liczbowe

  • Funkcje obsługi dat

 • 3

  Grupowanie danych

  • Funkcje grupujące

  • Group by - having

  • Funkcje rozszerzone

 • 4

  Łączenie tabel

  • 16 - Łączenie tabel - wewnętrzne połączenia

  • 17 - Łączenie tabel - zewnętrzne połączenia

  • Łączenie tabel - połączenia wierszowe

 • 5

  Podzapytania

  • 19 - Podzapytania jedno i wielokolumnowe

  • Podzapytania skorelowane

  • 21 - Podzapytania - dodatkowe możliwości

 • 6

  Modelowanie baz danych

  • 22 - Tworzenie tabel

  • 23 - Manipulowanie danymi

  • Merge

  • 24 - Autoincrement i sekwencja

  • 25 - Ograniczenia na kolumnach

  • 26 - Klucz obcy

  • 27 - Data Modeler

 • 7

  Analityka i rankingi

  • 28 - Przedstawienie nowej bazy danych

  • 29 - Rollup - cube

   FREE PREVIEW
  • 30 - Grouping - grouping_id

  • 31 - Grouping sets - group_id

  • 32 - Rank - dense_rank

  • 33 - Cume_dist - percent_rank

  • 34 - Row_number - hipothetical rank

  • 35 - Ntile - width_bucket

  • 36 - Fetch first

 • 8

  Funkcje okienkowe

  • 37 - Lag - lead

  • 38 - ListAgg

  • 39 - First - last

  • 40 - Wstęp do funkcji okna

  • 41 - Funkcje okna cz1

  • 42 - Funkcje okna cz2

 • 9

  Wyrażenia regularne

  • 43 - Regexp count

  • 44 - Regexp replace

  • 45 - Regexp like

  • 46 - Regexp instr i substr

 • 10

  Dodatkowe możliwości

  • 47 - Pivot

  • 48 - Unpivot

  • 49 - Zapytania hierarchiczne

  • 50 - Tabele tymczasowe

  • 51 - External table

  • 52 - Kolumny wyliczalne

 • 11

  Klauzula model

  • 53 - Wstęp do klauzuli MODEL

  • 54 - Adresowanie zakresu komórek

  • 55 - CV-return_updated_rows-adresowanie_podzapytaniem

  • 56 - ANY-wykorzystanie_klauzuli_w_praktyce

 • 12

  Zaawansowane elementy

  • 57 - SQL Loader

  • 58 - Autoinkrementacja i sekwencje v2

  • 59 - Synonimy

  • 60 - Linki bazodanowe

  • 61 - Oracle Flashback - wstęp

  • 62 - Oracle Flashback - warsztat

  • 63 - Scheduler

  • 64 - Chain