Course curriculum

 • 1

  Wstęp do programowania

  • Przygotowanie środowiska pracy

  • Blok anonimowy

  • Pętla WHILE

  • Instrukcja warunkowa IF

  • GoTo

 • 2

  Algorytmy cz. 1

  • Szukamy najwiekszej liczby

  • Ciag Fibonacciego - algorytm

 • 3

  Procedury i funkcje

  • Wstęp do procedur

  • Procedury - workshop

  • Wstęp do funkcji

  • Funkcje zwracające tabele

  • Cross Apply

  • System functions

 • 4

  Triggery

  • Wstęp do triggerów

  • Trigger - tabele wirtualne

  • Kursor w triggerze

  • Połączenie wielu zdarzeń

  • Rozpoznawanie poleceń DML

  • Trigger INSTEAD